Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Zagnieżdżone portlety

 • Rozliczenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników - art. 15zzb i art. 15 zzc

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu przypomina Przedsiębiorcom, którzy otrzymali: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb   dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze ...

 • PRZEDSIĘBIORCO!

  Skorzystaj z dotacji na kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring dla siebie i pracowników! Uzyskaj do 80% zwrotu poniesionych kosztów! Szczegóły: https://fur.pfp.com.pl/#after_section_1 ...

 • Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm

  CO ZYSKUJESZ?    Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Więcej informacji pod adresem:  https://pfr.pl/  

 • WAŻNA INFORMACJA !! Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

  Aktualizując informację DOTYCZĄCĄ Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że...

 • KOMUNIKAT STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

  Starosta Myśliborski, działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 )   informuje, że  od dnia 01 kwietnia br. do odwołania  w...

 • Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy...

 • Załatw Sprawę w Urzędzie przez Internet !

  Potrzebujesz załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy? Możesz to zrobić przez Internet - elektronicznie pod poniższym adresem. Wymagany podpis kwalifikowany lub profil na platformie ePUAP. Nie posiadasz profilu na ePUAP, możesz to zrobić poprzez konto bankowe, poniżej lista banków współpracujących.  W przypadku...

 • Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

  Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność...

 • Dębno - Można złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatków i opłat

  Burmistrz Dębna zachęca przedsiębiorców oraz wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy ponoszą straty związane z obecną epidemią, o złożenie wniosku o...

 • Ogłoszenie

  Wszystkie dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w formie papierowej można składać do urny , która znajduje się przed budynkiem Starostwa Powiatowego (wejście do Wydziału Komunikacji). Dokumenty powinny być zamknięte w szczelnych kopertach ze wskazaniem Powiatowego Urzędu Pracy jako adresata   ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (IV)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (III)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY"   Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę