Barometr Zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Barometr Zawodów


Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)
Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.
Wyniki badania wykorzystywane są m.in. przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę), przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach - gdzie może być łatwiej o pracę), do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy).

Szczegółowe informację dostępne są na stronie https://barometrzawodow.pl/
Załączniki
prognozy powiat myśliborski.pdf (pdf, 107 KB)
prognozy województwo.pdf (pdf, 107 KB)
prognozy powiat myśliborski 2022.pdf (pdf, 105 KB)
prognozy województwo 2022.pdf (pdf, 105 KB)
prognozy województwo zachodniopomorskie - 2023 r.pdf (pdf, 105 KB)
prognozy powiat myśliborski - 2023 r.pdf (pdf, 105 KB)
prognozy powiat myśliborski - 2024.pdf (pdf, 105 KB)
prognozy województwo zachodniopomorskie - 2024.pdf (pdf, 105 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę