Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Zagnieżdżone portlety

 • Szanowni Mieszkańcy

  W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek, wprowadzone zostają od poniedziałku, 16 marca br. do odwołania, nadzwyczajne środki ostrożności,...

 • Informacja

   W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym proszę  o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w...

 • Realizacja stażu a zagrożenie koronawirusem!!!

  W odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie realizacji staży w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona w związku z zagrożeniem koronawirusem, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, że stażysta musi się dostosować do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u...

 • UWAGA !!! PILNY KOMUNIKAT!!!

  UWAGA !!! PILNY KOMUNIKAT!!!   Z  UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM  ZACHOROWAŃ NA COVID-19 ( KORONAWIRUS)   POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU INFORMUJE  O ANULOWANIU  NABORU WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO  ŚRODKÓW  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ. ...

 • UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!!

  UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!! Z uwagi na konieczność zastosowania środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem zachorowań na Covid-19 (koronawirus) Uwzględniając wnioski i prośby naszych klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, iż od dnia 12.03.2020 r. osoby, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie w miesiącu marcu, mogą go...

 • Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

  O programie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie" to rządowy program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał...

 • Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków KFS

  Z uwagi na wyczerpanie przyznanego limitu z dniem 17.02.2019 r. wstrzymuje się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 • „Zachodniopomorskie Małe Skarby” - Kolejna rekrutacja

  Mamy dla Was świetne wiadomości! Już od 3 marca Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczyna rekrutację do projektu "Zachodniopomorskie Małe Skarby". Jeśli: przerwałeś karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 i przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub...

 • Kierunki inwestycyjne w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego

  Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami inwestycyjnymi w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r. określonymi  na podstawie dokumentów strategicznych, dostępnymi w załączniku Załączniki ...

 • 4 Wersje Językowe Wortalu PSZ

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że udostępnione są 4 wersje językowe Wortalu PSZ (tj. angielska, białoruska, rosyjska i ukraińska) zawierające treści dedykowane dla...

Wyświetlanie 21 - 30 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (IV)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (III)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY"   Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę