Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Zagnieżdżone portlety

 • Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

  Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność...

 • Dębno - Można złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatków i opłat

  Burmistrz Dębna zachęca przedsiębiorców oraz wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy ponoszą straty związane z obecną epidemią, o złożenie wniosku o...

 • Ogłoszenie

  Wszystkie dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w formie papierowej można składać do urny , która znajduje się przed budynkiem Starostwa Powiatowego (wejście do Wydziału Komunikacji). Dokumenty powinny być zamknięte w szczelnych kopertach ze wskazaniem Powiatowego Urzędu Pracy jako adresata   ...

 • Szanowni Mieszkańcy

  W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek, wprowadzone zostają od poniedziałku, 16 marca br. do odwołania, nadzwyczajne środki ostrożności,...

 • Informacja

   W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym proszę  o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w...

 • Realizacja stażu a zagrożenie koronawirusem!!!

  W odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie realizacji staży w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona w związku z zagrożeniem koronawirusem, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, że stażysta musi się dostosować do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u...

 • UWAGA !!! PILNY KOMUNIKAT!!!

  UWAGA !!! PILNY KOMUNIKAT!!!   Z  UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM  ZACHOROWAŃ NA COVID-19 ( KORONAWIRUS)   POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU INFORMUJE  O ANULOWANIU  NABORU WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO  ŚRODKÓW  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ. ...

 • UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!!

  UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!! Z uwagi na konieczność zastosowania środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem zachorowań na Covid-19 (koronawirus) Uwzględniając wnioski i prośby naszych klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, iż od dnia 12.03.2020 r. osoby, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie w miesiącu marcu, mogą go...

 • Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

  O programie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie" to rządowy program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał...

 • Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków KFS

  Z uwagi na wyczerpanie przyznanego limitu z dniem 17.02.2019 r. wstrzymuje się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wyświetlanie 11 - 20 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (IV)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (III)"   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1...

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY"   Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę