Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Nagłówek

Aktualności

Informacja !

Dzień 24.12.2018 r. (wigilia), jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, Punkt w Dębnie i w Barlinku. W zamian za dzień 24.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy odpracowuje w dniu 8.12.2018 r. (sobota). Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu od dnia 08.12.2018 r. mieścić się będzie na ulicy Północnej 15, I piętro.

UWAGA zmiana siedziby PUP Myślibórz !

Od 14.12.2018 r. Zmiana siedziby PUP Myślibórz z ulicy Spokojnej 22 na ulicę Północną 15, I piętro biurowca.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - POWER

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU    OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O  PRZYZNANIE   JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ.                 Dofinansowania realizowane będą w ramach...

Ogłoszenie o kolejnym przedłużeniu naboru wniosków o sfinansowanie kształcenia w ramach REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (III)"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ,  Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim o finansowaniu: - wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej –  max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia  (obecnie ok. 92 tys. zł.) ...

,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY”

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY"   Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty...

Zachodniopomorskie Małe Skarby - cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? Co wybrać? Jak pogodzić życie prywatne i zawodowe? Dzięki autorskiemu projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby powrót mamy do pracy nie będzie domową rewolucją. W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej...

Zasady i warunki zwrotu kosztów dojazdu

  Zasady przyznawania refundacji osobom bezrobotnym zarejestrowanym         w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu oraz przejazdu na szkolenie, w tym procedury...

[ZAKOŃCZONY] Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV"   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 107 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę