Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Zagnieżdżone portlety

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (III)"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ,  Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 r.ż. dotyczące mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia miejsce...

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków o sfinansowanie kształcenia w ramach REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących: ...

,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY”

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY"   Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty...

Zachodniopomorskie Małe Skarby - cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? Co wybrać? Jak pogodzić życie prywatne i zawodowe? Dzięki autorskiemu projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby powrót mamy do pracy nie będzie domową rewolucją. W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej...

Zasady i warunki zwrotu kosztów dojazdu

  Zasady przyznawania refundacji osobom bezrobotnym zarejestrowanym         w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu oraz przejazdu na szkolenie, w tym procedury...

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV"   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa...

Ogłoszenie o naborze do zawodowej służby wojskowej - Żagań

Ogłoszenie o naborze do zawodowej służby wojskowej - Żagań Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu będzie prowadziła nabór do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów o STE: PPOR./POR. Korpus osobowy (28) – łączność i informatyka; Grupa osobowa (B) –...

Informacja dotycząca obsługi w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje, iż od dnia 10.05.2018r. odbiór  oświadczeń, zezwoleń oraz obsługa merytoryczna w sprawie zatrudniania cudzoziemców odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 13:30 w pokoju nr 8. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę...

GIEŁDA PRACY - Zalando - Magazynier - Myślibórz 18.05.2018 r.

Informujemy, że w dniu 18.05.2018r. w pok. nr 210 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 odbędzie się giełda pracy z firmą FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. pod zatrudnienie w Zalando w Gardnie na stanowisko pracownik magazynu. Zaplanowano dwa spotkania na godz. 10:00 oraz na godzinę 13:00. Praca będzie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 106 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę